Taizé Utrecht
Taizé Teken
Taizé in Utrecht
  • Dutch
  • English
  • German
  • French

Het Gebed

Sinds september 1996 worden er maandelijkse gebeden in Utrecht georganiseerd, aangezet door de oecumenische gemeenschap Taizé en in verbondenheid met de "pelgrimage van vertrouwen". In het gebed worden o.a. de liederen van Taizé gezongen en neemt stilte een belangrijke plaats in. Soortgelijke initiatieven zijn er ook in andere grote steden in Nederland. 

De gebeden zijn oecumenisch; ze worden voorbereid door jongeren die afkomstig zijn uit verschillende kerken.

Vanzelfsprekend staan de gebeden open voor iedereen die wil komen. Er wordt niets van je verwacht, er wordt niets van je gevraagd, er ligt alleen een uitnodiging.

Misschien kan er na het gebed iets veranderen in ons leven, iets meenemen naar huis. Naar zijn of haar eigen buurt, stad, dorp, parochie of gemeente.

Heb je een vraag of wil je meer weten? Stuur ons dan een e-mail via info@taizeinutrecht.nl

----------------------------------

Wij zijn op zoek naar muzikanten, zangers of enthousiastelingen die het leuk vinden ons team te versterken! Vind jij het leuk voor de viering samen te eten en daarna de viering voor te bereiden? Spreek ons aan na een viering of stuur een mailtje/facebook bericht!

The prayer

Since september 1996, prayers are organized in Utrecht every month, encouraged by the ecumenical community of Taizé and in communion with the “pilgrimage of trust”.
Among other things, songs of Taizé are sung in the prayer, and silence plays an important part.
Similar initiatives exist in other big cities in the Netherlands.

The prayers are ecumenical; they are prepared by young people who come from different churches.
Needless to say, the prayers are open to everyone. Nothing will be expected or asked of you, there is simply an invitation.
Perhaps after the prayer something in our lives can change, and each of us can take something home to his or her own home, neighbourhood, parish or community.

Got a question, or want to know more? Then send us an e-mail at info@taizeinutrecht.nl

------------------------------

We are looking for musicians, singers or enthusiasts who would like to support our team! Would you like to eat before the prayer and prepare the prayer afterwards? Have a chat with us after the Taizé prayer, or send us a message via mail or Facebook!

Das Gebet

Seit September 1996 werden in Utrecht, auf initiative der ökumenischen Brüdergemeinschaft von Taizé und in Verbundenheit mit dem Pilgerweg des Vertrauens auf der Erde, monatlich Taizé-Gebete organisiert. In dem Gebet werden die Lieder von Taizé gesungen und nimmt die Stille, wie auch in Taizé, einen wichtigen Platz ein.

Vergleichbare Initiativen gibt es auch in anderen größeren Städten der Niederlande. Die Gebete sind ökumenisch und werden durch Jugendliche, aus verschiedenen Kirchen vorbereitet. Selbstverständlich ist jeder, der Interesse hat, herzlich willkommen. 

Vielleicht kann sich durch das Gebet etwas im unserem Leben ändern und wir können etwas in den Alltag, nach Hause, die eigene Stadt, Kirche oder Gemeinde mitnehmen. 

Möchtest Du mehr wissen oder hast Du Fragen, schick uns einfach eine email: info@taizeinutrecht.nl

La prière

Depuis septembre 1996, des prières mensuelles sont organisées à Utrecht, encouragées par la communauté œcuménique de Taizé et en communion avec le “pèlerinage de confiance”.
Entre autres, on chante des chants de Taizé dans la prière, et le silence prend une place importante.

Les prières sont œcuméniques; elles sont préparées par des jeunes qui viennent des églises différentes. Naturellement, les prières sont ouvert à tous. Rien ne sera attendu ni demandé de vous. Il y a seulement une invitation.

Peut-être, après la prière, il sera possible que quelque chose de notre vie peut changer, que chacun de nous peut amener quelque chose à son propre maison, quartier, paroisse ou communauté.

T'as une question ou tu veux en savoir plus? Envoie-nous un mail sur info@taizeinutrecht.nl